ONTWERPWEDSTRIJD VT

ONTWERP – 24 uurs ontwerwedstrijd georganiseerd door CAST voor de herontwikkeling van het vormenfabriek-terrein aan de spoorlaan te Tilburg. Ontwerp in samenwerking met J. Roefs, T. Kieboom en W. Meenhorst. (Team MAUCE)

UITSLAG: WINNEND ONTWERP!

Artikel Brabants Dagblad:

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
Ruimtelijk concept:

Vogelvluchtperspectief van het nieuwe plan:

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
DE INVERSE VORM
De vormenfabriek en haar onzichtbare kwaliteiten De meest bijzondere kwaliteit van de vormenfabriek, zowel cultuur-historisch als esthetisch en bouwtechnisch, wordt gevormd door haar stalen skelet. Niet alleen vereisen de gesloten gevels, het dak, de kozijnen en de ramen enorme bouwkundige ingrepen om deze in één of andere vorm te kunnen behouden, ook zijn ze niet bijzonder genoeg om dit soort kunstgrepen te rechtvaardigen.

Reden voor ons om het gehele gebouw te slopen behoudens de staalconstructie. Door deze ingreep wordt de grootste kwaliteit van de vormenfabriek, het stalen skelet, zichtbaar gemaakt vanuit de stad.

Door vervolgens het nieuwe programma niet in de oude fabriek onder te brengen, maar juist om de oude fabriek heen, ontstaat er een inverse van de oude morfologie van het perceel. De oude fabriek wordt de nieuwe openbare ruimte die dienend is aan de nieuwe bebouwing, welke geplaatst is op de van oudsher lege ruimte om de fabriek heen.

Een bijzondere plek in een nieuwe stad De vormenfabriek is in vele opzichten een fremdkörper in haar context. Niet alleen als waardevol restant van Tilburgs industriële verleden, maar ook als functie en typologie van een industriële hal die vervolgens ook nog terugspringt t.o.v. de rooilijn, is een opvallende verschijning in de rigide stedelijkheid van hoge woon- en kantoorblokken aan de Hart van Brabantlaan.

De opgave om hier opnieuw, net als in alle aangrenzende galerijflats en wooncarrés een woonprogramma te realiseren vonden wij daarom opmerkelijk en onwenselijk op deze bijzondere locatie.

Te meer omdat in de toekomst de ontwikkeling van de spoorzone voorziet in grote stedelijke functies van leisure en cultuur, zagen wij aanleiding om juist een programma te realiseren dat niet alleen dienend is aan de aanliggende woonwijk, maar ook aan de stad Tilburg en zelfs aan de regio en daarbuiten.

Het programma als verbinding De vormenfabriek is gelegen tussen de hoogstedelijkheid van de Hart van Brabantlaan en een woonwijk met een veel fijnere korrelgrootte. Met de komst van een groot evenemententerrein aan de overzijde van de laan, is het zelfs een plek waar drie verschillende schalen bij elkaar komen, van klein naar groot: die van de woonwijk; de stad en de regio. Wij zagen dit, samen met het bijzondere gebouw als een mooie kans om een programma te realiseren dat al deze schaalniveaus in een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte te verbinden.

Wij hebben er daarom voor gekozen om een hotel op de locatie te realiseren.
De hotelfunctie kan de bezoekers aan de nieuwe spoorzone vanuit de regio en daarbuiten bedienen. Het restaurant en het grand café, die in het blok aan de Hart van Brabantlaan zijn gepositioneerd, kunnen zowel door de mensen vanuit het hotel als vanuit de stad worden gebruikt. De functie van congrescentrum en sportcentrum die juist aan de wijkzijde zijn gepositioneerd, kunnen zowel worden gebruikt door de hotelgasten als door mensen uit de stad, als door de wijkbewoners.

Het belangrijkste element in het nieuwe ensemble is het skelet van de oude vormenfabriek dat, begroeid met uiteenlopende soorten groen, een prachtig industrieel openbaar park vormt dat de mensen vanuit alle schaalniveaus met elkaar verbindt.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–
HOME . CONTACT . INFO
—————————————————————————————————————————————————————————————————–